SPAUN electronic s.r.o.

Březová 23
CZ-182 00 Praha 8
Telefon : +420 286 885 220
Telefon: +420 286 591 201
Telefax : +420 286 882 149
E-Mail : spaun@spaun.cz

Jednatel společnosti: František Vyskočil

C. 64137 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Výpis z obchodního rejstříku

Jsme plátci DPH

Údaje o registraci k DPH

DIČ: CZ25720066

 

Věnujte prosím pozornost tomuto upozornění:

Naše internetová prezentace byla vyrobena s maximální pečlivostí. Přesto nelze při jejím objemu  vyloučit možné omyly a chyby, údaje zde uvedené mají pouze informativní a zcela nezávazný charakter. Z tohoto důvodu nepřebíráme žádnou odpovědnost za možné škody z titulu chybných informací na našich internetových stránkách. 

To samé platí  o internetové prezentaci  získané přes odkazy a informace od třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Všechny naše internetové prezentace jsou chráněny autorskými právy a bez písemného souhlasu je nelze žádným  způsobem dále prezentovat.

Na internetu zveřejněná data, příklady použití, doporučení apod. jsou určeny výhradně odborníkům z oboru anténní techniky, s prokazatelnými znalostmi a odbornou způsobilostí v daném oboru.  Stejně tak jako je nutné respektovat právní normy a předpisy mající vztah k dané problematice a předpisy bezpečnosti práce. 

SPAUN electronic s.r.o.